Kraljice Natalije 33, Ruski dom, Beograd   -   tel.   065.823.29.04   065.823.29.15   011.264.21.78   info@ruskaknjiga.co.rs   evgrafova63@gmail.com    
 
Preporučujemo
Žanrovi
O nama
Kontakt
Naslovna
DOBRODOŠLI U RUSIJU - Knjiga 1.Osnovni praktični kurs ruskog jezika
METODE REŠAVANJA NELINEARNIH JEDNAČINA MATEMATIČKE FIZIKE I MEHANIKE
CAR SLOVENA
ŠAHOVSKI REKORDI
RUSKA FRAZEOLOGIJA - ISTORIJSKO – ETIMOLOŠKI REČNIK

   celokupan spisak
 
           
 
Preporučujemo  1   2   3   4   5 
  celokupan spisak
 
   
DOBRODOŠLI U RUSIJU - Knjiga 1.Osnovni praktični kurs ruskog jezika

E.L.Korcagina, E.M. Stepanova

Ruski jezik.Kursevi

ISBN 5-88337-048-9.2004.
Udžbenik ruskog jezika ‘Dobrodošli u Rusiju” je serija materijala za učenje ruskog jezika , koji se odnosi na etapno izučavanje jezika u situacijama svakodnevnog života. Serija udžbenika je urađena po ugledu na evropske metode izučavanja stranih jezika (“The Common European Framework of Reference for Lanquaqe and Teaching”, 2001).

Serija materijala za učenje ruskog jezika se sastoji iz tri dela :
1. Udžbenik.
2. Radna sveska.
3. Audio kasete (CD).

Pored osnovnog kursa za izučavanje ruskog jezika, edicija “Dobrodošli u Rusiju” obuhvata i izučavanje jezika na srednjem i višem nivou.
Sadrzaj udžbenik omogućava dovoljan nivo znanja za polaganje ispita na početnom, srednjem i višem nivou , kao i za dobijanje sertifikata.

Knjige su namenjene za odrasle i mogu biti upotrebljene u svim nacionalnim auditorijumima.

   
 
   
METODE REŠAVANJA NELINEARNIH JEDNAČINA MATEMATIČKE FIZIKE I MEHANIKE

A. D. Poljanin, V. F. Zajcev, A. I. Zurov

Fizmatlit

ISBN 5-9221-0539-6 , 2005.
U knjizi se opisuju tačne analitičke metode rešavanja nelinearnih jednačina matematičke fizike i mehanike.

Namenjena je širokom krugu čitalaca: naučnih radnika, profesora, inženjera, postdiplomaca i studenata, koji se specializiraju u različitim oblastima primenjene matematike, fizike i mehanike. Teoretski materijal i zadaci mogu biti primenjivani u praćenju lekcija o jednačinama matematičke fizike, a takođe i u sprovođenju praktičnih vežbi.

   
 
   
CAR SLOVENA

G. V. Nosovskij, A. T. Fomenko

Izdateljskij Dom "Neva"

ISBN 5-7654-3626-9 , 2005.
Nova knjiga poznatih istraživaca je namenjena širokom krugu čitalaca, koje zanima istorija hrišćanstva, istorija Rusije i nova otkrivanja u oblasti nove hronologije.
   
           
 
   
ŠAHOVSKI REKORDI

Jakov Damskij

Ripol klasik

ISBN 5-7905-3016-8, 2004.
Postoji mišljenje da rekordi u šahu ne postoje. Izuzetak su neki, koji se izdvajaju: najduža partija, najkraća partija , najduži boravak na šahovskom tronu… Šah je nešto više od Igre, to je način Života…

U ovoj knjizi, po prvi put u šahovskoj literaturi, se navode rekordna dostignuća i događaji u više od sto nominacija,vezanih za šah.
“Sama ideja o ovakvoj knjizi sazrevala je u meni tokom mog šahovskog života. Neoprostivo kasno, u šestom razredu, sa svojih trinaest godina, shvativši kako idu figure i ko je aktuelni prvak sveta, počeo sam da se raspitujem o rekorderima. To sam uradio polazeći iz analogije sa drugim disciplinama u sportu. I kako se sećam, bio sam mnogo iznenađen da takvo nešto ne postoji…”

   
 
   
RUSKA FRAZEOLOGIJA - ISTORIJSKO – ETIMOLOŠKI REČNIK

A. K. Birih, B. M. Mokijenko, L. I. Stepanova

AST

ISBN 5-17-029253-8, 2005.
Ovaj rečnik predstavlja prvi, puni istorijsko-etimološki opis ruske frazeologije , obuhvata frazeologizme, kao i poslovice, perifraze, aforizme i dr.

U trećem izdanju ovog rečnika možete pronaći oko 6000 frazeologizama.Na kraju rečnika možete naći bibliografski spisak, koji će vam pomoći u objašnjavanju porekla pojmova nastalih u XIX – XX veku (spisak sadrži 1600 bibliografskih jedinica). <br />
Autori rečnika, pored objašnjenja pojmova, iste povezuju sa istorijskim činjenicama,narodnim verovanjima,običajima i obredima ruskog naroda.

Rečnik je namenjen širem krugu čitalaca - predavačima i studentima društvenih nauka, novinarima, lingvistima, etnografima kao i svim ljubiteljima ruskog jezika.

   
   
           
   
Designed & developed by ArtItAll